GÜNEŞ SÖNMEZ
UZMAN PSİKOLOG

 • 1993 yılında Muş’ta doğdum.
 • 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldum.
 • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sosyal Hizmet Bölümünü okumaya devam ediyorum.
 • 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Adalet Bölümünü başarı ile bitirdim.
 • 2011 yılında Muş Anadolu Lisesi bitirdim.

Uyguladığım Test Eğitimlerim

 • Ankara Gelişim Envanteri (AGTE)
 • Aile Çiz
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Frankfurter Dikkat Testi
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • Gesell Gelişim Testi
 • Goodenough – Harris Bir insan Çiz Testi
 • Kent Testi
 • Kinder Angst – Çocuklarda Korku Düzeyi Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Porteus Labirent Testi
 • R. B. Cattel 2- A ve 3- A Zeka Testi
 • SDÖT (Sayı Dizisi Öğrenme Testi)
   
  Kişilik ve Sosyal Gelişim Alanına Yönelik Uyguladığım Envanterler
 • Doğum Öncesi Annelik Beklentileri Ölçeği (DÖABÖ) 
 • Baba Katılım Ölçeği (BAKÖ) 
 • Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ) 
 • Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçeği (ÇYTÖ) 
 • Çocukların Evlilik Çatışmasını Algısı Ölçeği (9-12 Yaş) ve (Son Ergenlik) 
 • Duygusal Güvenlik Ölçeği (11-15 Yaş) ve (Son Ergenlik) 
 • Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) 
 • Evlilik Çatışması Ölçeği (EÇÖ) 
 • Çift Uyum Ölçeği 
 • Ebeveyn Kabul-Red Ölçeği (EKRÖ) 
 • İlişki Ölçekleri Anketi (İÖA) 
 • Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (YİYE) 
 • Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (YİYE II) 
 • Kerns Güvenli Bağlanma Ölçeği (KGBÖ) 
 • SCL 90-R 
 • Kişilik Değerlendirme Ölçeği (KİDÖ
 • Yaratıcı Drama Eğitimi

 • Madde Bağımlılığının Gelişimi, Fizyolojik ve Psikolojik Etkileri, Psiko-Sosyal Yaklaşımlar Eğitimi-( Kim Psikoloji)

 • Oyun Terapisi Eğitimi

 • Takım Çalışması Eğitimi 4 hafta

 • Atılganlık Eğitimi 4 hafta

 • Okul Öncesi Eğitim Zirvesi-8 Saat

 • Mesajın uzman tarafından verilmesinin ergen ve genç yetişkinlik dönemindeki bireylerde ikna düzeyine olan etkisi( basılmamış makale- Ocak, 2018)
 • Üniversite öğrencilerinde cinsiyete göre ölüm kaygısının incelenmesi( basılmamış makale – Haziran,2016)
 • İstanbul Üniversitesi Psikoloji Günleri 7 Mayıs 2017
 • Cerrahpaşa Düşünce Platformu – NLP ile Liderlik ve Zaman Yönetimi 5 Mart 2016
 • İstanbul Üniversitesi Psikoloji Günleri 5 Mayıs 2016
 • İstanbul Üniversitesi Psikoloji Günleri 6 Mayıs 2015
 • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji Günleri 20 Kasım 2015
 • Beykent Üniversitesi Endüstri Semineri
 • Eğitim hayatıma klinik alanda yüksek lisans programında devam etmek.( Yetişkin klinik alanında)
 • Alanda kullanılan psikolojik testlerin ve terapi eğitimlerinin takibini yaparak eğitimlere katılmak.
 • Mesleki alanda kendini geliştirmiş meslektaşlarımın bilgi birikiminden ve tecrübelerinden yararlanarak alanda kendini kanıtlamış biri haline gelmek.
 • Aldığı iş ve görevlerin sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmeye çalışan ,

 • Bilgiyi arayan bulduğu bilgileri sentezleyebilen

 • Değişime ve gelişime açık başarılı bir birey olma yolunda hedefleri olan biriyim.

Şuan Özel Terapi Yaşam Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışıyorum.

 Türkiye Teknoloji Takımı/ DeneYap Atölyesi(2017 Kasım-2018 Mart)

 • Geleceğin teknoloji yıldızları projesi kapsamında DeneYap Teknoloji Atölyelerinde verilen derslerde öğrencilerin derslerdeki davranışlarını ve eğitmen-öğrenci ilişkisini gözlemledim.
 • Değerlendirilen öğrenciler ve eğitmenler için motivasyonlarının ve nasıl arttırılacağına dair raporlar yazdım.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikyatri Anabilim Dalı(15 Eylül-15 Ekim)

 • Psikotik bozukluk ve duygudurum bozukluğundan muzdarip hastaların konsültasyonlarında bulundum.
 • Cinsel işlev bozuklukları ile igili problemleri olan hastaların ilk görüşmelerinde yer aldım.
 • Hastaneye ilk defa başvuran hastaların anamnezlerini orda bulunan doktor eşliğinde aldım.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı(KAÇUV)

 • Gönüllü olarak kanserli çocuklarla bir yıl boyunca oyun arkadaşlığı yaptım.

Otizmli çocuklarla Haydi Oyuna Projesi

 • Bir yıl boyunca otizmli bir çocukla oyun arkadaşlığı yaptım.
 • İngilizce
 • Kürtçe
 • Microsoft Ofis Programları
 • Word
 • Excell
 • PowerPoint
 • SPSS (iyi derecede),
 • Lila