HANGİ HASTALIKLAR İÇİN FİZİK TEDAVİ GEREKİR ?

NÖROPATİ/PERİFERİK SİNİR HASTALIKLARI

İNME/FELÇ

SPİNAL MÜSKÜLER ATROFİ (SMA)

Amyotrofik Lateral Skleroz

SPİNAL KORD (OMURİLİK) YARALANMASI

TRAVMATİK BEYİN HASARI

MULTİPL SKLEROZ (MS)

PARKİNSON

MİYOFASYAL AĞRI SENDROMU

SKAPULAR DİSKİNEZİ

TORASİK OUTLET SENDROMU

AMPUTE REHABİLİTASYONU

GELİŞİMSEL KALÇA ÇIKIĞI

SKOLYOZ (OMURGA EĞRİLİĞİ)

SAKROİLİAK EKLEM DİSFONKSİYONU

QUADRİCEPS KASI YARALANMALARI

DOWN SENDROMU

TORTİKOLLİS

SPİNA BİFİDA

SEREBRAL PALSİ (CP)

DUCHENNE MÜSKÜLER DİSTROFİ (DMD/KAS HASTALIĞI)

JUVENİL İDİOPATİK ARTRİT (ÇOCUK ÇAĞI ROMATİZMASI

FİBROMİYALJİ

ANKİLOZAN SPONDİLİT

ROMATOİD ARTRİT

GERİATRİK REHABİLİTASYON (YAŞLILIK VE EGZERSİZ)

GELİŞİMSEL KOORDİNASYON BOZUKLUĞU

LENF ÖDEM REHABİLİTASYONU

KONUŞMA REHABİLİTASYONU

BEHÇET HASTALIĞI

VERTİGO