Zihinsel Engelli

 • Dünya nüfusunun yaklaşık %10’u, diğer bir deyişle 650 milyon insan engellidir. Dünyanın en büyük azınlık grubunu engelliler oluşturmaktadır.
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na (UNDP)göre, engelli bireylerin %80’i gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır…

Zihinsel Engelli
 • Zihinsel yetersizliği olan birey, zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altına farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir…
Zihinsel Engelli
 • Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler; zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyan bireylerdir…
Zihinsel Engelli
 • Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler; zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun şekilde ihtiyaç duyan bireylerdir…
Zihinsel Engelli
 • Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler; zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki eksikleri nedeniyle öz bakım becerilerinin öğretimi de dahil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve yoğun özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacına olan bireylerdir…
Zihinsel Engelli
 • Zihinsel yetersizliği olan bireylerin dikkat, bellek, öğrenme, dil gelişimi, akademik beceri, sosyal gelişim ve psikomotor gelişim gibi alanlarda desteğe ihtiyaçları bulunmaktadır…
Zihinsel Engelli

Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı ile bireylerin;

Zihinsel Engelli
 • Bağımsız yaşam becerileri kazanmaları
 • Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini kazanmaları
Zihinsel Engelli
 • Psikomotor becerilerini geliştirmeleri
 • Dil ve konuşma becerilerini geliştirmeleri
Zihinsel Engelli
 • Sözlü veya yazılı anlatım becerilerini geliştirmeleri
 • Sosyal ve toplumsal uyum becerilerini geliştirmeleri
 • Bilişsel hazırlık becerilerini geliştirmeleri, beklenmektedir.
Zihinsel Engelli

Zihinsel engelliler eğitimi

 • Terapi Yaşam Merkezimizde Zihinsel Engelli çocuk ve gençlerimize yönelik olarak, bireysel ve grup eğitimleri sunulmaktadır.
 • Zihinsel Engelliler ile ilgili herhangi bir sorunuzda lütfen arayınız. Alanında deneyimli, zihinsel engelli ve sınıf öğretmenleri sorunlarınıza mutlaka bir çözüm önerisi sunacaklardır…
 • Terapi Yaşam eğitim Merkezimizde alanında uzman pedagog ve Özel eğitim öğretmenleriyle zihinsel engelli çocuk ve gençlerimize yönelik eğitim ve öğretim çalışmaları yapılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir