Özel Öğrenme Güçlüğü

 • Özel Öğrenme Güçlüğü, zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir durumdur. 
Okuma bozukluğu (disleksi), yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi), matematik bozukluğu (diskalkül)
 • Okuma bozukluğu (disleksi), yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi), matematik bozukluğu (diskalkül) ve başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozukluğu alt gruplarını içermektedir.
Okuma bozukluğu (disleksi)
 • Özel Öğrenme Güçlüğü olan birey, öğrenmede çok önemli olan bilgiyi işleme sürecinin (bilginin alınması, düzenlenmesi, bellekte depolanması ve iletilmesi) bir kısmında ya da hepsinde sorun yaşayabilir. 
Okuma bozukluğu (disleksi)
 • Okul öncesi döneminden itibaren dil, algı, kavram, motor-koordinasyon, bellek, dikkat-konsantrasyon, sıralama, organizasyon, duygusal-sosyal alanlarda güçlükler görülebilir.
Yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi)
 • Öğrenme için gerekli olan bilişsel strateji geliştirebilme güçlüğü yaşayabilirler.
Matematik bozukluğu (diskalkül)
 • Akademik alanlarda yetersizlikleri vardır, fakat tüm belirtileri taşımayabilir ve/veya bu belirtileri farklı yoğunlukta gösterebilirler.
Matematik bozukluğu (diskalkül)
 • Bu bireylerin güçlü ve yetenekli oldukları alanlar da bulunmaktadır; meraklı ve çevrelerine karşı ilgili olabilirler,
Matematik bozukluğu (diskalkül)
 • ilgi duydukları alanlarda daha kolay kavrayabilirler, sözcükler yerine resimlerle düşünebilirler, sezgisel yolla problem çözme becerileri ve hayal güçleri gelişmiş olabilir, yaratıcıdırlar ve pratik çözüm yolları bulabilirler.
Yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi)

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı ile bireylerin

 • Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmeleri
 • Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerini geliştirmeleri
 • Matematikte ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmaları
 • Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Open chat
Müşteri Temsilcisi